Dansseizoen

Gedurende het dansseizoen, dat loopt van september tot juli, zijn er elke week gewone groepslessen.

Bij vakanties, feestdagen, gastlessen en Algemene Ledenvergaderingen wordt hiervan afgeweken.
Niet gedanst wordt in de zomervakantie, kerstvakantie en meivakantie. AVIVA hanteert geen voorjaars- of herfstvakantie.

Naast de groepslessen zijn er gedurende het dansseizoen diverse extra activiteiten.

Zie Agenda voor de geplande extra activiteiten in de loop van het seizoen.
Zie Archief voor voorbije extra activiteiten.

 

aviva 200

Bijzonderheden en
afwijkende groepslessen
van zomer 2020 tot zomer 2021.

 

Wegens corona kunnen we niet per september beginnen aan het dansseizoen 2020-2021.
Dit betekent dat activiteiten vervallen dan wel slechts onder voorbehoud of pas later kunnen doorgaan.
(Zie voorgaande dansseizoen voor de normale seizoensplanning.)

Vervallen: kletsbal, open lessen en introductiecursussen, A.V.O.-seniorenbal.
Onder voorbehoud: reguliere lessen en gastlessen, nieuwjaarsbal.
Later: Algemene Ledenvergadering.

Zie Agenda voor extra activiteiten van AVIVA en A.V.O. buiten de groepslessen.

aviva 200 normaal

Bijzonderheden en
afwijkende groepslessen
van zomer 2019 tot zomer 2020.

aviva 200 normaal

Bijzonderheden en
afwijkende groepslessen
van zomer 2018 tot zomer 2019.

aviva 200 normaal

Bijzonderheden en
afwijkende groepslessen
van zomer 2017 tot zomer 2018.

aviva 200 normaal

Bijzonderheden en
afwijkende groepslessen
van zomer 2016 tot zomer 2017.

aviva 200 35 jaar

Bijzonderheden en
afwijkende groepslessen
van zomer 2015 tot zomer 2016.

aviva 200 normaal

Bijzonderheden en
afwijkende groepslessen
van zomer 2014 tot zomer 2015.

aviva 200 normaal

Bijzonderheden en
afwijkende groepslessen
van zomer 2013 tot zomer 2014.

aviva 200 normaal

Bijzonderheden en
afwijkende groepslessen
van zomer 2012 tot zomer 2013.

aviva 200 normaalBijzonderheden en
afwijkende groepslessen
van zomer 2011 tot zomer 2012.

aviva 200 30 jaar

Bijzonderheden en afwijkende groepslessen
gedurende het jubileumdansseizoen
van zomer 2010 tot zomer 2011.

aviva 200 normaal

Bijzonderheden en
afwijkende groepslessen
van zomer 2009 tot zomer 2010.