aviva 200Wat houdt lidmaatschap van AVIVA in?

Kan ik het eerst uitproberen?
Wat kost het?

 

 

Leden van onze vereniging krijgen:

 

Aanvang en beëindiging lidmaatschap

Aanmeldingen en afmeldingen worden gemeld bij de ledenadministratie (zie Contact / Opgave). Dat geldt ook voor adres- en andere wijzigingen.

Je kunt je aanmelden voor het lidmaatschap van AVIVA d.m.v. een aanmeldingsformulier met toestemmingsformulier gegevensverwerking. Bij afmelding willen wij ook graag de reden weten.

Opzegging voor het nieuwe seizoen dient te gebeuren vóór 1 september. Tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap is alleen mogelijk halverwege het seizoen (d.w.z. per 1 februari).

 

Vrijblijvende kennismaking

Om je niet meteen te hoeven vastleggen kun je aan het begin van het seizoen vrijblijvend een introductiecursus volgen tegen een extra voordelig tarief van € 15,00. Deze introductiecursus bestaat uit de eerste 6 lessen van de betreffende groep. Deze 6 lessen zijn speciaal gericht op nieuwe beginners en besteden extra aandacht aan de basispassen. Besluit je daarna om lid te worden, dan geldt het lidmaatschap vanaf het begin van het seizoen.

Wanneer je in de loop van het seizoen bij AVIVA wilt komen dansen, dan kun je vrijblijvend één les gratis meedoen.

 

Contributie

Als lid van een groep betaal je € 60,00 contributie per half seizoen (september-januari en februari-juni). Word je in de loop van het seizoen lid, dan krijg je bericht hoeveel contributie je verschuldigd bent.

Dans je in meerdere groepen, dan betaal je € 30,00 per half seizoen voor elke tweede en volgende groep. Dans je een halve les (na of voor de pauze) met een andere groep mee, dan betaal je daarvoor € 15,00 per half seizoen extra.

Je betaalt steeds voor een half seizoen. Je kunt niet per keer betalen. Bij tussentijdse opzegging geldt beëindiging van het lidmaatschap aan het eind van de lopende seizoenshelft en vindt dus geen restitutie van contributie plaats.

Bij langdurige afwezigheid of ziekte gelden aparte regelingen. Neem in zo'n geval contact op met de penningmeester (zie Contact / Opgave). In andere bijzondere gevallen beslist het bestuur.

Ook is er de mogelijkheid om donateur (min. € 25 per jaar) of niet-actief lid (€ 14,50 per half seizoen) te worden. Je danst dan niet in een vaste groep, maar krijgt wel het verenigingsblad, toegang tot het besloten gedeelte van de website en korting bij extra activiteiten van AVIVA en A.V.O. Bij niet-actief lidmaatschap heb je bovendien stemrecht op de algemene vergadering en krijg je de betrokken groepsmails.

De contributie wordt in twee termijnen geïnd, het liefst via automatische incasso, in oktober voor de eerste helft van het seizoen en in februari voor de tweede helft. Afwijkende betalingswijzen zijn eventueel mogelijk, in overleg met de penningmeester.

Zie Contact / Opgave voor het IBAN van AVIVA.