50-plus-groepDonderdagmiddag 13:30-15:00 in De Stolp o.l.v. Marty Verhoeven

Het dansprogramma en de manier van lesgeven bij deze
gezellige groep zijn afgestemd op oudere deelnemers.

 

 

De leeftijd van de groepsleden ligt meestal flink hoger dan van de leden van de andere groepen. Tot en met het seizoen 2013-2014 spraken we van de 50-plus-groep, maar omdat de gemiddelde leeftijd langzaam maar zeker flink hoger werd, noemen we dit nu de seniorengroep. Dit is ook meer in lijn met wat elders in binnen- en buitenland gebruikelijk is voor deze doelgroep.

Toch heeft de groep een ander karakter dan een gemiddelde seniorengroep. Er wordt weliswaar in rustiger tempo gedanst dan bij de avondgroepen, maar het dansprogramma is zeker levendig en gevarieerd en er is ook een zekere overlap in het programma met de beginners en halfgevorderden.

Er wordt veel herhaald. Gezelligheid staat voorop. Rond half drie is er een kwartier pauze waarin volop bijgekletst wordt. Omdat dit als een minstens zo belangrijk onderdeel van de middag wordt ervaren, loopt de pauze nog wel eens uit...

De seniorengroep van AVIVA is een hechte groep waar velen ook buiten de dansmiddagen met elkaar omgaan. De leden organiseren zelf extra activiteiten, zoals fietstochten in de zomervakantie en gezamenlijk bezoek aan festivals en dansdagen of een wandeling met high tea of pannenkoeken na.

 

50-plus-groep 20 september 2007 - Kring van paren